Junior High School

ACADEMIC PROGRAMS

GRADE 7

 • Filipino - Wika at Panitikang Rehiyunal
 • English - English Communication Arts and Skills through Philippine Literature
 • Science - Integrated Science
 • Mathematics - Integrated Mathematics
 • Edukasyon sa Pagpapakatao - Pananagutang Pansarili
 • Araling Panlipunan - Araling Asyano
 • TLE/Computer - Technology and Livelihood Education
 • MAPEH - Philippine Music and Arts, Personal Fitness and Health
 • Developmental Reading - developmental Reading 1

GRADE 8

 • Filipino - Wika at Panitikan sa Kontekstong Pambansa
 • English - English Communication Arts and Skills through Afro-Asian Literature
 • Science - Integrated Science
 • Edukasyon sa Pagpapakatao - Pakikipagkapuwa at Katatagan ng Pamilya
 • Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Mundo
 • TLE/Computer - Technology and Livelihood Education
 • MAPEH - Asian Music
 • Public Speaking - Public Speaking

GRADE 9

 • Filipino - Wika at Panitikan sa Kontekstong Asyano
 • English - English American & Philippine Literature and Communication Arts
 • Science - Integrated Science
 • Mathematics - Integrated Mathematics
 • Edukasyon sa Pagpapakatao - Paggawa tungo sa Pambansang Pag-unlad at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
 • Araling Panlipunan - Ekonomiks
 • TLE/Computer - Specializaton in Bread and Pastry Production
 • MAPEH - Community Health & Fitness
 • Research - Social Research
 • German Language - German Language

GRADE 10

 • Filipino - Saling-Akdang Pandaigdigan
 • English - Communication Arts and Skills through World Literature
 • Science - Science and Technology
 • Mathematics - Integrated Mathematics
 • Edukasyon sa Pagpapakatao - Pananalig at Pagmamahal sa Diyos at Panindigan sa Kabutihan
 • Araling Panlipunan - Ekonomiks
 • TLE/Computer - Specialization in Bread and Pastry Production and Commercial Cooking/Basic Programming with Scratch & Visual Basic
 • MAPEH - Music Education – 20th and 21st Century Music
 • Research - Social Research
 • German Language - German Language